https://plus.google.com/u/0/100569153005410074499/posts

Dịch vụ bảo hành bảo trì

Tư vấn triển khai (Consultant) Song song với Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, Công ty Omega có đội ngũ tư vấn triển khai chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tinh thông kiến thức tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp. Công việc của tư vấn triển khai phần mềm được chuẩn hoá…