Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất

Phần mềm ERP lĩnh vực sản xuất OMEGA được công ty Omega viết trên công nghệ mới nhất hiện nay. Phần mềm ERP ngành sản xuất phù hợp doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp bạn đang đối mặt với 1 số khó khăn trong việc quản lý nguồn lực doanh nghiệp.

Details