GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ERP

Lợi ích của việc sử dụng hệ thống ERP

Lợi ích của việc sử dụng hệ thống ERP: ERP giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thông tin quản trị đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thông tin

Details
ERP la gi

ERP là gì?

ERP là gì ? ERP (Enterprise Resource Planning) là Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) hoặc hệ thống ERP.

Details