Chuyên gia tư vấn ERP

Nên thuê chuyên gia tư vấn ERP không?

Thuê một nhà tư vấn chuyên nghiệp có lẽ là giải pháp khả thi nhất. Nhưng, như mọi giải pháp, việc thuê các chuyên gia tư vấn ERP quyền có thể mất một số cân nhắc.

Details
phan mem erp va phan mem crm

Phần mềm ERP và Phần mềm CRM giúp gì cho doanh nghiệp

Hiện nay, rất nhiều người kinh doanh đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của họ. Nó có thể là do thực hiện không đúng các hệ thống kinh doanh dẫn đến năng suất kinh doanh thấp hơn. Một hệ thống ERP và phần mềm CRM có thể sắp…

Details

5 tiêu chí chọn phần mềm ERP

Quản lý nguồn tài nguyên Doanh Nghiệp hoặc ERP đã được sử dụng và được cung cấp bởi các công ty phần mềm ERP khác nhau muốn có một cái nhìn vào những gì đang xảy ra trong tổ chức của họ. Trong quản lý nguồn lực doanh nghiệp, quy trình kinh doanh và quản…

Details