so do erp cho truong hoc

Mô hình ERP cho các Trường Học

Mô hình Erp cho các trường Đại Học, Phổ Thông, các cấp là một hệ thống phân cấp với cơ bản các phòng và nhiệm vụ như sau: Ban Giám hiệu: Có quyền cao nhất trong nhà trường, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường Phòng Hành chính: Quản lý các vấn đề…

Details
human-resource-management-chien luoc

Chiến lược quản lý nguồn nhân lực hiệu quả

Trong nguồn nhân lực (HR) và giới quản lý ngày nay người ta nói nhiều về quản lý nguồn nhân lực chiến lược và nhiều cuốn sách đắt tiền có thể được nhìn thấy trên các kệ của các cửa hàng sách. Nhưng chính xác những gì là SHRM (Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ), tính năng chính của nó là gì và làm thế nào nó khác với quản lý nguồn nhân lực truyền thống?

Details
human_resource_management_software

HRM là gì? Quản lý nguồn nhân lực là gì?

Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là một nhánh của quản lý mà chính nó liên quan với việc quản lý các nguồn tài nguyên quan trọng nhất của một tổ chức – những người cá nhân và tập đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của tổ chức. Trước đó được gọi…

Details
erp-enterprise-resource-planning1

ERP là viết tắt của từ gì?

Hiện nay, chữ ERP xuất hiện rất nhiều trong lĩnh vực IT, tuy nhiên ERP là viết tắt của chữ gì? rất nhiều bạn chưa biết rõ từ viết tắt ERP là gì? hôm nay tôi xin giải thích rõ hơn về từ ERP.

Details