Chuẩn mực kế toán Việt Nam

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế…

Details

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Nguyên tắc chung khi lập bảng cân đối kế toán: – Trước khi lập bảng cân đối kế toán, kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản…

Details
bang can doi ke toan

Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất

Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất hiện nay, được Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp. Với phần mềm kế toán doanh…

Details
Công việc của kế toán tiền lương

Công việc của kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là quan trọng nhất cũng như các kế toán rất quan trọng trong tất cả các chi nhánh của kế toán. Nó liên quan đến tiền lương mà công ty trả cho nhân viên của mình mỗi tháng. Trong thực tế, nó có thể nói rằng từ quan điểm của người lao động…

Details