phan mem tinh luong mien phi

Phần mềm tính lương miễn phí

Phần mềm tính lương miễn phí bằng Excel. Với phần mềm tính lương miễn phí này có thể giúp bạn Tự động tính lương, Tự động kết chuyển trích lọc sang phiếu in lương, Tự động tính làm thêm giờ. Tôi sưu tầm phần mềm tính lương này trên internet nhằm mục đích chia sẻ lại cho các bạn sinh viên thực tập.

Details
phan mem quan ly doanh nghiep mien phi(sua)

Phần mềm quản lý doanh nghiệp miễn phí

Phần mềm quản lý doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí cho người không biết về kế toán. Phần mềm quản lý doanh nghiệp này là mô hình của phần mềm kế toán nhưng không sử dụng định khoản vì phần mềm này hướng tới người sử dụng không biết về định khoản trong kế toán.

Details