Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Phần mềm Quản lý nhân sự OMEGA.HR được sử dụng công nghệ tiên tiến giao diện đẹp, dễ sử dụng, nhập liệu nhanh. Phần mềm quản lý nhân sự chuyên sâu về Quản lý nhân sự, từ việc quản lý hồ sơ nhân sự, đến quá trình học tập công tác, khen thưởng, kỷ luật của nhân viên… Module này có thể sử dụng ở phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng kế toán hay các phân xưởng sản xuất.