Phần mềm tính lương chấm công

Phần mềm Tính lương IMC được viết trên công nghệ mới nhất hiện nay: giao diện đẹp và thân thiện, nhập liệu nhanh,….phần mềm tính lương IMC xử lý tốt vấn đề liên quan đến chấm công, tạm ứng, tiền lương, tiền thưởng và thuế thu nhập cá nhân và có thể liên kết với máy chấm công hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.