201311105-1

Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2013 tại TP Hồ Chí Minh

Với mục đích đối thoại để nắm bắt,  giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan; tuyên truyền về chính sách mới thuế và hải quan.  Ngày 5/11/2013,…

Details
Doanh nghiệp nhà nước

16% các công ty nhà nước có giám đốc CNTT

Theo như các cuộc Nghiên cứu gần đây của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho thấy, 84% tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa có giám đốc CNTT (CIO), chỉ 16% các doanh nghiệp được khảo sát có nhân sự ở chức danh này. Bên cạnh đó, có 2/3 số doanh nghiệp…

Details