iphone 5 va S4

IPHONE 5 ĂN ĐỨT SAMSUNG S4

Những điểm Iphone 5 “ăn đứt” Samsung S4, với dòng sản phẩm Smartphone Iphone 5 và S4 mới ra mắt hiện nay là “kỳ phùng địch thủ”. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng Iphone 5 hơn là S4 với những điểm sau:

Details