TON-DONG-A-he-thong-erp

Tôn Đông Á triển khai hệ thống ERP

Tôn Đông Á đã chính thức chọn hệ thống phần mềm ERP của Công ty Cổ Phần Quản lý Quốc tế Hồng Quang kết hợp với Công ty Satyam – Ấn Độ, đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH Price Water House Cooper VN để triển khai hệ thống ERP. Với tổng kinh phí dự án đầu tư 1 triệu USD

Details