TAX

Lắng nghe tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) hoạt động là một mục tiêu đã và đang được Bộ Tài chính quan tâm thúc đẩy. Đáp lại sự cầu thị này, nhiều khúc mắc và nguyện vọng đã được phía DN bày tỏ và chia sẻ với cơ quan quản lý nhà…

Details
201311105-1

Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2013 tại TP Hồ Chí Minh

Với mục đích đối thoại để nắm bắt,  giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan; tuyên truyền về chính sách mới thuế và hải quan.  Ngày 5/11/2013,…

Details