Doanh nghiệp nhà nước

16% các công ty nhà nước có giám đốc CNTT

Theo như các cuộc Nghiên cứu gần đây của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho thấy, 84% tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa có giám đốc CNTT (CIO), chỉ 16% các doanh nghiệp được khảo sát có nhân sự ở chức danh này. Bên cạnh đó, có 2/3 số doanh nghiệp…

Details
mobile-apps-unit4-erp-

Unit4 ra ứng dụng ERP trên đi động

Unit4 với công tác quản lý mới và Analytics Mobile Apps Hà Lan dựa trên phần mềm ERP cung cấp Unit4 có, trong tuần này, công bố việc phát hành của hai ứng dụng di động mới trong hỗ trợ của Coda Tài chính và các sản phẩm Agresso của họ. Kinh doanh Analytics Viewer,…

Details
tuong lai erp nam 2013

Tương lai của ERP: Một góc nhìn 2013 của khách hàng

Trong Forbes cột của tôi từ trước đó trong năm nay ERP Dự đoán cho năm 2013: Khách hàng Takes Control , kiến thức học được truy cập vào một loạt các nhà sản xuất hướng tới tương lai suy nghĩ và nói chuyện với các nhà lãnh đạo dự án của họ và CIO hình thành cơ sở của dự đoán chia sẻ

Details