phan tich gap tot hon cho thuc hien erp

Phân tích GAP tốt hơn cho Thực hiện ERP

Tại một số điểm trong cuộc sống của một doanh nghiệp, nó có thể chọn để kết hợp với một hệ thống ERP vào kho vũ khí của mình. Khi điều này xảy ra luôn có những mảng rộng của những thay đổi cần phải diễn ra. Để đảm bảo rằng các doanh nghiệp đạt…