Chiết khấu thương mại là gì

Chiết khấu thương mại là gì? Chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thương mại là gì? và sự khác nhau giữa chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán như thế nào? Tôi xin chia sẻ 1 số kiến thức về chiết khấu thương mại là gì trước.

Việc mua bán sẽ được ghi nhận số tiền sau khi chiết khấu thương mại được trừ. Ví dụ, khi hàng hóa với danh sách giá tổng cộng $ 1000 được bán cho một khách hàng bán buôn hưởng chiết khấu thương mại 30%, cả người bán và người mua sẽ ghi lại các giao dịch bằng giá trị ròng là $ 700.

Chiết khấu thương mại khác với giảm giá đầu thanh toán. (Giảm giá sớm thanh toán 1% hoặc 2% có thể sẽ được ghi lại bởi người bán như giảm giá bán hàng và người mua bằng cách sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ như giảm giá mua hàng.)

Details