Tăng cường bảo mật cho hệ thống ERP

Tăng cường bảo mật cho hệ thống ERP

Như một tài sản kinh doanh, các hệ thống ERP là có giá trị hơn sau đó bất kỳ tổ chức nào khác trong toàn bộ đường ống của bạn. Và do tính chất di động của điện toán đám mây và hệ thống ERP, sự bao gồm của nhiều thiết bị và các điểm truy cập mối quan ngại về an ninh.

Details
nature_of_erp

Bản chất của hệ thống ERP

Thời gian và tiền bạc là những khó khăn lớn nhất liên quan đến một quá trình thay đổi trong môi trường kinh doanh, nhưng các vấn đề quan trọng nhất là về bản chất của ERP, kinh doanh … “Hơn một nửa (55%) của các công ty giữa thị trường cho biết họ không…

Details