enterprise_fail

5 Nguyên nhân triển khai phần mềm ERP thất bại?

5 nguyên nhân dẫn đến thất bại khi triển khai phần mềm ERP. Khi nghe những nỗi sợ hãi và lo ngại về các giải pháp ERP, thực hiện thường là trên đầu của hầu hết các danh sách. Có, nó có thể là khó khăn, nhưng nó là nền tảng của toàn bộ dự án. Vì vậy, tại sao thực hiện không được? Dưới đây là đếm ngược của chúng tôi trong những lỗi phổ biến nhất thực hiện ERP và làm thế nào để tránh được chúng.