Phần mềm ERP thay thế phần mềm kế toán tại sao?

Vì sao nên sử dụng phần mềm ERP mà không sử dụng phần mềm kế toán trong thời gian tới ? Từ trước đến giờ các doanh nghiệp lấy kế toán làm trung tâm cho hoạt động doanh nghiệp, vì vậy từ năm 2006 đến giờ phần mềm kế toán rất quan trọng tuy nhiên thời gian sắp tới giải pháp phần mềm ERP Việt Nam với giá rẻ hơn rất nhiều so với phần mềm ERP của nước chính vì vậy mà phần mềm ERP sẽ thay thế phần mềm kế toán, vì sao phải như vậy?