Văn hóa doanh nghiệp khi thực hiện ERP

Văn hóa doanh nghiệp khi thực hiện ERP

Văn hóa của một hệ thống doanh nghiệp ERP và nó sử dụng chia sẻ một mối quan hệ cộng sinh.Đó là lý do tại sao người ta thường nói rằng hệ thống ERP không phải là một add-on, đúng hơn, nó là một hệ thống quản lý quá trình tự nó. Điều đó có…

Tăng cường bảo mật cho hệ thống ERP

Tăng cường bảo mật cho hệ thống ERP

Như một tài sản kinh doanh, các hệ thống ERP là có giá trị hơn sau đó bất kỳ tổ chức nào khác trong toàn bộ đường ống của bạn. Và do tính chất di động của điện toán đám mây và hệ thống ERP, sự bao gồm của nhiều thiết bị và các điểm truy cập mối quan ngại về an ninh.

Làm thế nào để so sánh Giải pháp ERP

Làm thế nào để so sánh Giải pháp ERP

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp ERP cho doanh nghiệp của bạn, sau đó so sánh là không thể tránh khỏi như bạn cân nhắc những ưu và nhược điểm của sản phẩm khác nhau trên thị trường. Nhưng được bao nhiêu sản phẩm ERP có thể khác nhau từ một người khác,…

phan tich gap tot hon cho thuc hien erp

Phân tích GAP tốt hơn cho Thực hiện ERP

Tại một số điểm trong cuộc sống của một doanh nghiệp, nó có thể chọn để kết hợp với một hệ thống ERP vào kho vũ khí của mình. Khi điều này xảy ra luôn có những mảng rộng của những thay đổi cần phải diễn ra. Để đảm bảo rằng các doanh nghiệp đạt…