5 tiêu chí chọn phần mềm ERP

Quản lý nguồn tài nguyên Doanh Nghiệp hoặc ERP đã được sử dụng và được cung cấp bởi các công ty phần mềm ERP khác nhau muốn có một cái nhìn vào những gì đang xảy ra trong tổ chức của họ. Trong quản lý nguồn lực doanh nghiệp, quy trình kinh doanh và quản…

Mô hình ERP cho các Trường Học

Mô hình Erp cho các trường Đại Học, Phổ Thông, các cấp là một hệ thống phân cấp với cơ bản các phòng và nhiệm vụ như sau: Ban Giám hiệu: Có quyền cao nhất trong nhà trường, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường Phòng Hành chính: Quản lý các vấn đề…

Chiến lược quản lý nguồn nhân lực hiệu quả

Trong nguồn nhân lực (HR) và giới quản lý ngày nay người ta nói nhiều về quản lý nguồn nhân lực chiến lược và nhiều cuốn sách đắt tiền có thể được nhìn thấy trên các kệ của các cửa hàng sách. Nhưng chính xác những gì là SHRM (Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ), tính năng chính của nó là gì và làm thế nào nó khác với quản lý nguồn nhân lực truyền thống?