5 tiêu chí chọn phần mềm ERP

Quản lý nguồn tài nguyên Doanh Nghiệp hoặc ERP đã được sử dụng và được cung cấp bởi các công ty phần mềm ERP khác nhau muốn có một cái nhìn vào những gì đang xảy ra trong tổ chức của họ. Trong quản lý nguồn lực doanh nghiệp, quy trình kinh doanh và quản…

enterprise_fail

5 Nguyên nhân triển khai phần mềm ERP thất bại?

5 nguyên nhân dẫn đến thất bại khi triển khai phần mềm ERP. Khi nghe những nỗi sợ hãi và lo ngại về các giải pháp ERP, thực hiện thường là trên đầu của hầu hết các danh sách. Có, nó có thể là khó khăn, nhưng nó là nền tảng của toàn bộ dự án. Vì vậy, tại sao thực hiện không được? Dưới đây là đếm ngược của chúng tôi trong những lỗi phổ biến nhất thực hiện ERP và làm thế nào để tránh được chúng.

Phần mềm ERP thay thế phần mềm kế toán tại sao?

Vì sao nên sử dụng phần mềm ERP mà không sử dụng phần mềm kế toán trong thời gian tới ? Từ trước đến giờ các doanh nghiệp lấy kế toán làm trung tâm cho hoạt động doanh nghiệp, vì vậy từ năm 2006 đến giờ phần mềm kế toán rất quan trọng tuy nhiên thời gian sắp tới giải pháp phần mềm ERP Việt Nam với giá rẻ hơn rất nhiều so với phần mềm ERP của nước chính vì vậy mà phần mềm ERP sẽ thay thế phần mềm kế toán, vì sao phải như vậy?