Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Phần mềm Quản lý nhân sự OMEGA.HR được sử dụng công nghệ tiên tiến giao diện đẹp, dễ sử dụng, nhập liệu nhanh. Phần mềm quản lý nhân sự chuyên sâu về Quản lý nhân sự, từ việc quản lý hồ sơ nhân sự, đến quá trình học tập công tác, khen thưởng, kỷ luật của nhân viên… Module này có thể sử dụng ở phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng kế toán hay các phân xưởng sản xuất.

Phần mềm tính lương chấm công

Phần mềm Tính lương IMC được viết trên công nghệ mới nhất hiện nay: giao diện đẹp và thân thiện, nhập liệu nhanh,….phần mềm tính lương IMC xử lý tốt vấn đề liên quan đến chấm công, tạm ứng, tiền lương, tiền thưởng và thuế thu nhập cá nhân và có thể liên kết với máy chấm công hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP

Phần mềm quản lý doanh nghiệp OMEGA được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Bạn nghĩ doanh nghiệp bạn đã có tính cạnh tranh cao? Qua việc sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp OMEGA ERP, bạn sẽ nhận được những hỗ trợ mà công ty bạn cần với phần mềm được thiết kế theo yêu cầu của doanh nghiệp bạn, có khả năng thích nghi cao. Hãy khám phá xem bằng cách nào phần mềm quản lý doanh nghiệp OMEGA ERP có thể giúp bạn tin học hóa các hoạt động trong toàn bộ doanh nghiệp – từ quản trị tài chính, quản lý nhân sự,quản lý tiền lương, quản lý bán hàng, mua hàng, quản lý quản xuất, quản lý hợp nhất,……