Quy trình triển khai

Trải qua hàng chục năm kinh nghiệm với việc triển khai hơn 500 doanh nghiệp, công ty Omega đã hình thành quy trình chuẩn trong việc tư vấn triển khai và chuyển giao Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, với chi tiết các bước sau: BƯỚC 1: CHUẨN BỊ DỰ ÁN 1.1. Bổ nhiệm…

Details

Dịch vụ bảo hành bảo trì

Tư vấn triển khai (Consultant) Song song với Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, Công ty Omega có đội ngũ tư vấn triển khai chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tinh thông kiến thức tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp. Công việc của tư vấn triển khai phần mềm được chuẩn hoá…

Details