computer-network

ERP giúp gì cho doanh nghiệp?

ERP giúp gì cho doanh nghiệp ? ERP có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hoá quy trình và tối đa hoá lợi nhuận.
Tối ưu hóa chuỗi cung ứng sẽ tránh cho doanh nghiệp (DN) khỏi cạnh tranh khốc liệt về giá, hụt hơi cân bằng lượng hàng hay chật vật đẩy mạnh doanh số.