he-thong-phan-mem-erp-tren-nen-tang-web

Phần mềm ERP trên nền web tốt nhất

Phần mềm ERP trên nền web là xu hướng tất yếu với công nghệ thông tin phát triển như hiện nay. Cùng với xu hướng điện toán đám mây, điện toán di động, và điện toán thông minh. Phần mềm ERP trên nền web sẽ cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với máy móc và sử dụng thông tin. Dưới đây, tác giả Paolo Juvara, ngày 29-11-2011, đã chia sẻ về tầm quan trọng của phần mềm ERP trên nền tảng web.