Chiến lược quản lý nguồn nhân lực hiệu quả

Trong nguồn nhân lực (HR) và giới quản lý ngày nay người ta nói nhiều về quản lý nguồn nhân lực chiến lược và nhiều cuốn sách đắt tiền có thể được nhìn thấy trên các kệ của các cửa hàng sách. Nhưng chính xác những gì là SHRM (Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ), tính năng chính của nó là gì và làm thế nào nó khác với quản lý nguồn nhân lực truyền thống?